Nowe opłaty – zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

6 sierpnia w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Vacatio legis

Większość zmian wejdzie w życie 7 listopada 2019 r. jednakże w wielu przypadkach wprowadzono 14-dniowy okres vacatio legis, co oznacza, że zmiany wejdą w życie 21 sierpnia 2019 r.

Przykładowo zmianie ulegnie wysokość opłat w sprawach o prawa majątkowe (art. 13 ustawy).

Poprzednio opłata w sprawach o prawa majątkowe wynosiła 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

Nowelizacja wprowadziła następującą zmianę:

W zależności od wartości przedmiotu sporu:
1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
2) ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;
3) ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;
4) ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;
5) ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych,

zaś przy wartości przedmiotu sporu ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Na stronie kancelarii HS LEGAL znajdą Państwo zestawienie zmian przepisów, które wejdą w życie 21 sierpnia 2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *