Umowy B2B – czy można zabezpieczyć się przed przedwczesnym ich rozwiązaniem?

Zleceniodawca wypowiadając umowę ma względem usługodawcy określone obowiązki. Powinien on zwrócić usługodawcy poczynione przez niego wydatki i zapłacić usługodawcy wynagrodzenie odpowiadające zakresowi dotychczas wykonanych czynności. W przypadku rozwiązania umowy nagle, bez ważnego powodu, Zleceniodawca powinien dodatkowo naprawić szkodę wyrządzoną Usługodawcy.

Jaką szkodę ma naprawić Zleceniodawca wypowiadający umowę?

Co zrobić by zmniejszyć szanse na przedwczesne rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem?

Czy można zablokować całkowicie możliwość jednostronnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług?

Na te i inne pytania odpowiadam w moim artykule. W kolejnym zaś porównuję umowę o pracę do umowy b2b.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *