Wielka nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – nadużycie prawa procesowego

Nowelizacja ustawy kodeks postępowania cywilnego uchwalona została ustawą z dnia 4.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469). Niektóre przepisy weszły w życie już 21 sierpnia 2019 r., o czym pisałam w poprzednim wpisie, niektóre zaś zaczną obowiązywać dopiero 7.11.2019 r.

W cyklu wielka nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego omawiać będę poszczególne rozwiązania wprowadzane nowelą.

Pierwsza część dotyczyć będzie wprowadzenia do kodeksu nowego art. 41 kpc zawierającego definicję nadużycia prawa procesowego. Więcej na www.hslegal.pl w zakładce blog.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *