W oparach absurdu, czyli od absurdalnych przepisów procedury karnej do nowelizacji naruszającej prawo do rzetelnego procesu

Sejm 19 lipca, przechodząc jak burza przez II i III czytanie projektu nowelizacji ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw zaproponował nam kilka dobrych rozwiązań przyspieszających procedurę karną i równie wiele złych.

Nowelizacja jest gruntowna bo dotyczy:

 • czynności wstępnych podejmowanych przez organy prowadzące postępowanie karne,
 • właściwości oraz składu sądu, 
 • uprawnień stron, pełnomocników i ich czynności procesowych,
 • postępowania dowodowego, 
 • środków przymusu, 
 • postępowanie przygotowawczego, 
 • postępowania przed sądem pierwszej instancji, 
 • postępowania odwoławczego, 
 • postępowania szczególnego,
 • nadzwyczajnych środków zaskarżenia, 
 • postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia, 
 • postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych,
 • i kosztów procesowych.

Przepisy te mają na celu wydobycie nas z otchłani przewlekłych postępowań i absurdów w postaci odczytywania przez kilka miesięcy wyroków do pustej sali, co obrazuje wyrokowanie w sprawie afery Amber Gold.

Jakie konkretnie zmiany wprowadza nowelizacja?

 • odstąpienie od przesłuchania pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, jeśli jego zeznania nie miałyby istotnego znaczenia dla dokonania ustaleń faktycznych
 • brak obowiązku sprowadzenia na salę rozpraw dowodów rzeczowych
 • eliminacja konieczności wymieniania lub odczytywania przez sąd na rozprawie wszystkich dokumentów zaliczonych do materiału dowodowego, z chwilą zamknięcia przewodu sądowego wszystkie dowody znajdujące się w materiałach postępowania będą uznane za ujawnione bez odczytywania
 • od sądu będzie zależeć które dowody osobowe powinny być przeprowadzone bezpośrednio na rozprawie, a co do których wystarczające jest ujawnienie treści protokołów ich uprzedniego przesłuchania
 • prowadzenie postępowania dowodowego pod nieobecność oskarżonego lub obrońcy – bez względu na przyczynę nieobecności stron będzie można przesłuchiwać świadków i przeprowadzać zaplanowane na dany termin rozprawy dowody
 • prekluzja dowodowa – możliwość oddalenia spóźnionego wniosku dowodowego, chyba że ten przesądza o odpowiedzialności karnej
 • stosowanie ujednoliconych formularzy uzasadnień wyroków przez sądy I i II instancji
 • zmianę (usunięcie) zasady zakazu orzekania na niekorzyść oskarżonego przez Sąd II instancji
 • nadanie prokuratorowi prawa do zażądania zmiany sądu, w którym ma zostać dokonana konkretna czynność procesowa w postępowaniu przygotowawczym.

Niestety, zdaniem wielu autorów niektóre z propozycji naruszają przepisy Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, co może narazić Polskę na postępowania odszkodowawcze.

O najważniejszych zmianach dotyczących sytuacji oskarżonego po zmianie przepisów przeczytacie na stronie internetowej kancelarii HS Legal.

Czym się różni pracownica w ciąży od ciężarnej prowadzącej działalność gospodarczą? vol. 1

Co wolno, a czego nie powinna robić pracownica w ciąży? Jak przepisy prawa pracy stosuje się do przyszłych mam prowadzących działalność gospodarczą? Jakich prac powinny unikać ciężarne? Jakie obowiązki ma pracodawca względem nich? Czym różni się sytuacja kobiety ciężarnej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę od tej, która prowadzi własną firmę w trakcie ciąży i po urodzeniu dziecka? Czy można uzyskać wyższy zasiłek macierzyński mimo opłacania niskich składek do ZUS?

Zacznijmy od końca, czyli od sytuacji kobiety prowadzącej działalność  gospodarczą po urodzeniu dziecka w porównaniu do świeżej mamy zatrudnionej na umowę o pracę.

Jakie prawa przysługują samozatrudnionej?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński?

Jak długo można pobierać zasiłek macierzyński?

Urlop macierzyński w jakiej wysokości?

Urlop rodzicielski – co to?

Ile wynosi maksymalny okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego?

Co to jest wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego i komu przysługuje?

Na macierzyńskim – opłata za jakie składki?

Czy można dalej prowadzić działalność będąc na zasiłku?

Jakich formalności należy dopełnić?

I najważniejsze …. Wysokość składek do ZUS a zasiłek macierzyński! Co zmieniło się w 2016 r.?Czy musimy opłacc wysokie składki przez 12 miesięcy?

Wszystkie te kwestie wyjaśniam na stronie internetowej kancelarii HS Legal.