Umowy B2B – czy można zabezpieczyć się przed przedwczesnym ich rozwiązaniem?

Zleceniodawca wypowiadając umowę ma względem usługodawcy określone obowiązki. Powinien on zwrócić usługodawcy poczynione przez niego wydatki i zapłacić usługodawcy wynagrodzenie odpowiadające zakresowi dotychczas wykonanych czynności. W przypadku rozwiązania umowy nagle, bez ważnego powodu, Zleceniodawca powinien dodatkowo naprawić szkodę wyrządzoną Usługodawcy.

Jaką szkodę ma naprawić Zleceniodawca wypowiadający umowę?

Co zrobić by zmniejszyć szanse na przedwczesne rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem?

Czy można zablokować całkowicie możliwość jednostronnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług?

Na te i inne pytania odpowiadam w moim artykule. W kolejnym zaś porównuję umowę o pracę do umowy b2b.

Numerologia firmy, numerologia nazwy, numerologia biznesu

Mamy dziś 1 kwietnia – prima aprilis. Zastanawiasz się, czy ten tytuł to nie żart? Nie do końca.

Rejestrując ostatnio spółkę w elektronicznym systemie S-24 udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości zauważyłam, że w końcu mam do dyspozycji system, za pomocą którego mogę “przewidzieć” datę zarejestrowania spółki. Jak? To proste! Prawidłowo wypełniony wniosek rejestracyjny, zawierający niezbędne dokumenty oraz podpisy, złożony w poprzednim dniu roboczym powoduje, że wpis powinien nastąpić kolejnego dnia roboczego. Sprawdzałam to ostatnio na kilku spółkach i w każdym przypadku zadziałało. Magia! Zapytasz po co mi wiedzieć, kiedy dokładnie dana spółka zostanie zarejestrowana? Zapraszam Cię zatem do świata numerologii.

Czym jest numerologia?

Numerologia jest wiedzą o liczbach, ich wibracji. Nie polega ona na “prognozowaniu losu z liczb”, jak chcą myśleć niektórzy. Wiedząc, że liczba, jako słowo (dźwięk) posiada określoną wibrację, a ta z kolei wiodącą cechę/cechy, numerolodzy wychodzą z założenia, że absolutnie wszystko co istnieje na świecie (i co zostało nazwane) można sprowadzić do poziomu liczby. Za określoną wibracją idzie konkretna energia… i o tym właśnie będzie ten nietuzinkowy wpis.

Pitagoras z Samos

“Wszystko jest liczbą” (Liczba jest istotą wszystkich rzeczy, Liczby rządzą światem.)

Z wibracji liczb można się wiele dowiedzieć o charakterze działalności firmy. Można wyczytać jej mocne i słabe strony, ustalić jakie nastroje panują między pracownikami, jak przez swoich pracowników postrzegany jest jej właściciel/szef, a także jakie wrażenie firma sprawia na zewnątrz. 

Numerologia  biznesu – znaczenie liczb w biznesie

Nazwa firmy ma istotne znaczenie. Decyduje o tym jak firma postrzegana jest w środowisku, czy jest popularna, czy zdobędzie uznanie w oczach klientów. Myślisz, że nazwy znanych spółek powstały przypadkowo? Może w niektórych przypadkach tak było, jednak zerknij na przykłady poniżej. Czy jest to dla Ciebie dalej niewiarygodne?

Nazwa spółki/firmy

Wartość numerologiczna nazwy spółki definiuje jej potencjał i cechy marki. Nazwa musi pozostawać w harmonii z oferowanymi przez spółkę produktami lub usługami. W numerologii wyróżnia się 9 wibracji (odpowiadające liczbom od 1 do 9).

Wibracja 1 – oznacza pionierstwo, indywidualność, przywództwo, nowatorstwo. Jedynka tworzy, doradza, dodaje odwagi i zachęca do działania. Jest to więc liczba dobra dla spółek zajmujących się nowymi technologiami, ale także dla osób prowadzących działalność związaną z doradztwem: trenerów, coachów, a także prawników. Odpowiednia będzie m.in. dla jednoosobowych spółek z.o.o. i  jednoosobowej działalności gospodarczej, w których to właściciel jest najważniejszy.

Znane 1-ki: Microsoft, Sheraton, YouTube.

Wibracja 2 – dyplomacja, mediacja, ostrożność, dobroć, wrażliwość, współpraca, emocje, uczucia, intuicja, chęć współpracy, towarzyskość, takt i zrozumienie innych, empatia. Dwójka jest dobra dla spółek i firm związanych ze ścisłą współpracą z innymi, a także pomocą innym – np. gabinet psychologiczny. Jeśli chodzi o wytwarzane produkty to numerologiczna 2-ka zajmuje się raczej zaspokajaniem podstawowych potrzeb społeczeństwa.

Znane 2-ki: PEPSI i Toshiba.

Wibracja 3 – entuzjazm, inspiracja, wyobraźnia, słowo, wizja, optymizm, przyjemność, kreatywność, spokój, opanowanie, szczęście, animacja, zmysł artystyczny, serdeczność. Liczba sprzyjająca działalności związanej z komunikowaniem się ludzi między sobą (media) oraz działalności rozrywkowej.

Znane 3-ki: Siemens i Ferrari.

Wibracja 4 – koncentracja, zarządzanie, wprowadzanie w czyn, konserwatyzm, poświęcenie, sprawność, skuteczność, organizacja, podążanie za. Jest liczbą osób pracowitych, konkretnych, rzeczowych. Czwórka to liczba wymagająca pracowitości i odpowiedzialności, korzystna dla przedsięwzięć, gdzie wymagane jest drobiazgowe i czasochłonne działanie. Jest liczbą dla przedsięwzięć, gdzie wymagana jest metodyczność, analiza, i dobra organizacja pracy. Właściwa dla księgowości, przydatna w usługach administracyjnych, dobra także dla podmiotów oferujących tradycyjne produkty. Przyjmuje się, że mimo, że dobrze wróży firmie to na dochody trzeba cierpliwie zaczekać.

Znane 4-ki: Facebook, Skype i Disney.

Wibracja 5 – ekspansja, wynalazczość, promowanie, różnorodność, przygoda, elastyczność, ruch, zmiana. Najlepsza dla agencji eventowych, biur podróży, ale także firm oferujących innowacyjne produkty. Piątka może doskonale sprawdzić się w każdym zawodzie wymagającym kontaktów z ludźmi, pod warunkiem, że nie będzie się to wiązać z pracą na stałe w jednym miejscu. Właściwa także dla szkół języków obcych i sportów ekstremalnych.

Znane 5-ki: Apple i Pixar.

Wibracja 6 – piękno, kreatywność, domatorstwo, uzdrawianie, moralność, pasja, harmonia, zaufanie, służenie. Celem numerologicznej szóstki jest pielęgnowanie innych – zarówno ludzi, jak i zwierząt. Właściwa będzie zatem dla zakładów opieki zdrowotnej, szpitali, domów spokojnej starości, gabinetów weterynaryjnych, a także dla artystów i pisarzy.

Znane 6-ki: IBM, e-Bay, LinkedIn i CenterMed.

Wibracja 7 – analiza, badanie, obliczenie, zrozumienie, doskonałość, odkrywanie tajemnic i prawd ukrytych, intuicja, śledztwo, rozum, rozsądek, rozwaga, wizja, samotność. Siódemka to dobra liczba dla firm produkujących i sprzedających produkty ekskluzywne (wyjątkowe). Liczba ta powoduje, że 7-ka operuje od czasu do czasu dużymi kwotami.

Znane 7-ki: Google, Amazon.

Wibracja 8 –  władza, siła, autorytet, potencjał, możliwość, organizacja, sprawność, skuteczność, wydajność, biegłość, ciężka praca, bogactwo. Podstawowa symbolika numerologicznej Ósemki to zadowolenie i czerpanie ze świata materialnego. Symbolizuje też włączanie się w nurt życia i czerpanie z niego korzyści. Ósemka jest najodpowiedniejsza dla firm zajmujących się obrotem pieniędzmi (zarówno kantory jak i banki), a także ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym.

Znane 8-ki: Pay Pal i Axa.

Wibracja 9 – kreatywność, wyobraźnia, życzliwość, bezosobowość, intuicja, filantropia, emocje, wspaniałomyślność, oddanie, poświęcenie. Wibracja najbardziej uduchowiona z całej skali numerologicznej. Dobra również dla psychologów, ale i filozofów (sławne 9-tki wśród ludzi to Albert Einstein, Mikołaj Kopernik, Mahatma Gandhi, Matka Teresa z Kalkuty, Virginia Wolf, Carl Gustaw Jung czy Antoine de Saint Exupery). Liczba dobra dla nauczycieli a zatem i szkół. Walcząca o wolność jednostki numerologiczna dziewiątka to dobra wibracja dla stowarzyszenia lub organizacji pozarządowej (NGO).

Znane 9-ki: Colgate, Hewlett-Packard, General Motors.

Jak policzyć główną liczbę (wibrację numerologiczną) firmy?

Każdej literze alfabetu jest przyporządkowana konkretna liczba od 1 do 9. Aby policzyć główną wibrację numerologiczną firmy należy dodać do siebie wartości przyporządkowane dla wszystkich liter, przy czym litery polskiego alfabetu przyporządkowujemy literom alfabetu łacińskiego (Ą=A, Ć=C, Ę=E, Ł=L, Ś=s itd.)

źródło: http://magiakart.pl/numerologia/

Przykłady:

  1. Microsoft – dla nazwy Microsoft obliczanie wartości numerologicznej wygląda tak: 4+9+3+9+6+1+6+6+2=46=4+6=10=1+0=1
  2. PEPSI – dla nazwy PEPSI obliczenie jej wartości numerologicznej wygląda następująco: 7+5+7+1+9=29=2+9=11=1+1=2

Możesz także skorzystać z kalkulatora.

Jakie są najbardziej pożądane przez przedsiębiorców główne wibracje (numery) nazwy? 

To zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Nie ma „złej” liczby, każda ma swoje jasne i ciemne strony. Istotne jest jednak, żeby wybrana przez nas nazwa i jej numerologiczny odpowiednik, była zgodna z charakterem i branżą danej firmy.

I tak dla przykładu, firma, której suma cyfr przyporządkowanych literom jest równa 4, sprawdzi się w księgowości czy usługach administracyjnych, gdzie kluczową rolę odgrywa systematyczność, cierpliwość, umiejętność planowania i trzymania się ustalonych zasad, ale już dla działalności o charakterze artystycznym, gdzie ważna jest elastyczność i kontakty międzyludzkie, ta wibracja może być hamująca i nie przyniesie pożądanych efektów.

Dla artystycznej Duszy zdecydowanie lepiej sprawdzi się liczba 3, która jest twórcza, kreatywna i potrafi ze wszystkimi znaleźć wspólny język, a jej biznesowe powodzenie opiera się głównie na relacjach z ludźmi.

Z dogłębnej analizy liczb można również odczytać, jakie są relacje wewnątrz firmy oraz jej wizerunek na zewnątrz, czyli jak odbierają ją klienci i kontrahenci, a także zobaczyć jak funkcjonuje firma w poszczególnych latach działalności. 

Dzień założenia firmy

Niemniej ważna jest data założenia działalności, która w połączeniu z nazwą, mówi nam o przeznaczeniu firmy czyli o tym, jak dana firma funkcjonuje.

Na wstępie wyjaśnijmy, że chodzi o dzień zarejestrowania spółki/wpisu do CEIDG (dzień rozpoczęcia działalności), a nie o dzień złożenia wniosku o wpis/rejestracje.

Zgodnie z zasadami numerologii, dzień założenia (zarejestrowania) firmy jest tak samo istotny, jak data urodzenia człowieka. Tworzy bowiem portret psychologiczny całego przedsięwzięcia. Analizując datę założenia firmy możemy poznać jej słabe i mocne strony, a także możliwości i trudności, na jakie może być narażona. Data założenia określa zatem charakter firmy – czyli jej predyspozycje, cele i założenia, które zdoła zrealizować.

Jak to obliczyć?

Wystarczy zsumować wszystkie cyfry, jeśli otrzymamy cyfrę od 1-9 to dalej już nie sumujemy. Jednak, jeśli po dodaniu wszystkich cyfr otrzymamy liczbę od 10 wzwyż, to konieczne jest ponowne sumowanie uzyskanego w ten sposób wyniku. Dla przykładu Spółka zarejestrowana dnia 1.04.2019 r. liczona będzie w ten sposób: 1+0+4+2+0+1+9= 17= 8 (wibracja dnia zarejestrowania spółki). 

Dlaczego numerologia nazwy, jak i data założenia działalności powinny być ze sobą spójne?

Analizując nazwę i datę założenia firmy możemy poznać jej potencjał, ale i trudności, na jakie może być narażona. Dowiemy się więcej o relacjach biznesowych, o tempie rozwoju czy profilu klienta, z którym przyjdzie nam współpracować.

Aby obliczyć „przeznaczenie” firmy należy do głównej wibracji dodać wibrację daty. Dla przykładu, aby obliczyć wibrację dnia 1.04.2019 dodaje się wszystkie cyfry wybranej daty, a następnie, analogicznie jak w przypadku nazwy, sprowadza to do liczby jednocyfrowej. 

W tym przypadku wygląda to następująco:
1+4+2+1+9=17 = 1+7=8
czyli wibracja dnia 1.04.2019 jest równa 8.

Gdyby firmę PEPSI (której wibracja nazwy to 2) zarejestrowano 1.04.2019 r., miałaby przeznaczenie liczby 1. Skąd to wiemy?
2 (nazwa firmy) + 8 (data rejestracji) = 10 = 1

1 jest to jedna z najbardziej pożądanych liczb jeśli chodzi o przeznaczenie firmy. Jedynka wskazuje, że jest to firma z dużymi ambicjami, która stawia na rozwój, samodzielność i realizację celów. 

Jednak w odróżnieniu od nazwy firmy, w przypadku przeznaczenia już nie każda liczba jest wskazana i warto być uważnym w tym temacie.

Przykładowo 4-ka, dobra jako wibracja nazwy firmy księgowej, w przeznaczeniu już nie jest tak korzystna. W tym przypadku wibracja liczby 4 to, mówiąc kolokwialnie, „dużo pracy, mało płacy”. Firma, której przeznaczeniem jest 4 nierzadko musi się liczyć z koniecznością oszczędzania i bardzo skrupulatnego kontrolowania swoich wydatków, podobnie jak dobrotliwa 6, która wszystkim chciałaby dogodzić i często przyciąga do siebie tzw. klientów pro-bono. Niewskazana jest także wibracja 7 (osamotnienie, alienacja) i 9, ponieważ jako liczba kończąca zapowiada rychłe zamknięcie przedsiębiorstwa…

Podsumowując data rozpoczęcia działalności gospodarczej/ zarejestrowania spółki powinna tak uzupełniać wibrację nazwy firmy, aby tworzyć korzystne przeznaczenie dla całego przedsięwzięcia.

Jaka jest najlepsza “liczba przeznaczenia”?

Numerolodzy mówią, że najbardziej uniwersalnymi liczbami przeznaczenia są 1 i 3. Liczba 1 oznacza determinację i pewność siebie. Liczba 3 daje szczęście i przyciąganie uwagi w kontaktach biznesowych, oznacza także dobre porozumienie w kontaktach międzyludzkich, co sprzyja zarabianiu pieniędzy.

Jeśli nie wiesz jakie połączenia wibracji nazwy i daty są korzystne dla twojej działalności możesz skorzystać z pomocy numerologa, aby ustalić czy połączenie jest harmonijne czy może skonfliktowane. Jeśli w biznesie idzie Ci jakby “trochę pod górkę” warto jest przyjrzeć się liczbom.

Czy jeśli już mam założoną działalność gospodarczą lub istniejącą spółkę, to nic nie mogę zmienić?

Absolutnie nie. Zasadami numerologii możesz kierować się nie tylko zakładając działalność gospodarczą czy rejestrując firmę, ale także dokonując zmian w rejestrze. Jeśli już prowadzisz swoją firmę i obliczyłeś, lub ktoś powiedział Ci, że portret numerologiczny twojej spółki nie jest dla niej korzystny, nie przejmuj się tym za bardzo 🙂 Można go przecież zmienić! Pamiętaj, że żadna wibracja nie jest ani dobra ani zła. Pokazuje tylko pewne jakości, z których warto jest sobie zdawać sprawę prowadząc biznes.

Jak wykorzystać wiedzę z artykułu i zarejestrować Spółkę w systemie S-24 KRS dowiesz się tutaj.

Wpis powstał dzięki uprzejmej konsultacji koleżanki zajmującej się numerologią. Jeśli zainteresował Cię ten wpis napisz do mnie!

Ps. Moja kancelaria jest numerologiczną jedynką, z liczbą przeznaczenia wibracji 1. Przypadek? Nie sądzę 🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sporządzić portret numerologiczny swojej firmy, zharmonizować już istniejący układ lub założyć działalność w oparciu o wiedzę numerologiczną, zapraszam do kontaktu.

Kancelaria HS Legal z powodzeniem współpracuje z certyfikowanym specjalistą z zakresu numerologii.