Wielka nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – nadużycie prawa procesowego

Nowelizacja ustawy kodeks postępowania cywilnego uchwalona została ustawą z dnia 4.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469). Niektóre przepisy weszły w życie już 21 sierpnia 2019 r., o czym pisałam w poprzednim wpisie, niektóre zaś zaczną obowiązywać dopiero 7.11.2019 r.

W cyklu wielka nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego omawiać będę poszczególne rozwiązania wprowadzane nowelą.

Pierwsza część dotyczyć będzie wprowadzenia do kodeksu nowego art. 41 kpc zawierającego definicję nadużycia prawa procesowego. Więcej na www.hslegal.pl w zakładce blog.

Nowe opłaty – zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

6 sierpnia w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Vacatio legis

Większość zmian wejdzie w życie 7 listopada 2019 r. jednakże w wielu przypadkach wprowadzono 14-dniowy okres vacatio legis, co oznacza, że zmiany wejdą w życie 21 sierpnia 2019 r.

Przykładowo zmianie ulegnie wysokość opłat w sprawach o prawa majątkowe (art. 13 ustawy).

Poprzednio opłata w sprawach o prawa majątkowe wynosiła 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

Nowelizacja wprowadziła następującą zmianę:

W zależności od wartości przedmiotu sporu:
1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
2) ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;
3) ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;
4) ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;
5) ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych,

zaś przy wartości przedmiotu sporu ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Na stronie kancelarii HS LEGAL znajdą Państwo zestawienie zmian przepisów, które wejdą w życie 21 sierpnia 2019 r.

W oparach absurdu, czyli od absurdalnych przepisów procedury karnej do nowelizacji naruszającej prawo do rzetelnego procesu

Sejm 19 lipca, przechodząc jak burza przez II i III czytanie projektu nowelizacji ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw zaproponował nam kilka dobrych rozwiązań przyspieszających procedurę karną i równie wiele złych.

Nowelizacja jest gruntowna bo dotyczy:

 • czynności wstępnych podejmowanych przez organy prowadzące postępowanie karne,
 • właściwości oraz składu sądu, 
 • uprawnień stron, pełnomocników i ich czynności procesowych,
 • postępowania dowodowego, 
 • środków przymusu, 
 • postępowanie przygotowawczego, 
 • postępowania przed sądem pierwszej instancji, 
 • postępowania odwoławczego, 
 • postępowania szczególnego,
 • nadzwyczajnych środków zaskarżenia, 
 • postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia, 
 • postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych,
 • i kosztów procesowych.

Przepisy te mają na celu wydobycie nas z otchłani przewlekłych postępowań i absurdów w postaci odczytywania przez kilka miesięcy wyroków do pustej sali, co obrazuje wyrokowanie w sprawie afery Amber Gold.

Jakie konkretnie zmiany wprowadza nowelizacja?

 • odstąpienie od przesłuchania pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, jeśli jego zeznania nie miałyby istotnego znaczenia dla dokonania ustaleń faktycznych
 • brak obowiązku sprowadzenia na salę rozpraw dowodów rzeczowych
 • eliminacja konieczności wymieniania lub odczytywania przez sąd na rozprawie wszystkich dokumentów zaliczonych do materiału dowodowego, z chwilą zamknięcia przewodu sądowego wszystkie dowody znajdujące się w materiałach postępowania będą uznane za ujawnione bez odczytywania
 • od sądu będzie zależeć które dowody osobowe powinny być przeprowadzone bezpośrednio na rozprawie, a co do których wystarczające jest ujawnienie treści protokołów ich uprzedniego przesłuchania
 • prowadzenie postępowania dowodowego pod nieobecność oskarżonego lub obrońcy – bez względu na przyczynę nieobecności stron będzie można przesłuchiwać świadków i przeprowadzać zaplanowane na dany termin rozprawy dowody
 • prekluzja dowodowa – możliwość oddalenia spóźnionego wniosku dowodowego, chyba że ten przesądza o odpowiedzialności karnej
 • stosowanie ujednoliconych formularzy uzasadnień wyroków przez sądy I i II instancji
 • zmianę (usunięcie) zasady zakazu orzekania na niekorzyść oskarżonego przez Sąd II instancji
 • nadanie prokuratorowi prawa do zażądania zmiany sądu, w którym ma zostać dokonana konkretna czynność procesowa w postępowaniu przygotowawczym.

Niestety, zdaniem wielu autorów niektóre z propozycji naruszają przepisy Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, co może narazić Polskę na postępowania odszkodowawcze.

O najważniejszych zmianach dotyczących sytuacji oskarżonego po zmianie przepisów przeczytacie na stronie internetowej kancelarii HS Legal.

Czym się różni pracownica w ciąży od ciężarnej prowadzącej działalność gospodarczą? vol. 1

Co wolno, a czego nie powinna robić pracownica w ciąży? Jak przepisy prawa pracy stosuje się do przyszłych mam prowadzących działalność gospodarczą? Jakich prac powinny unikać ciężarne? Jakie obowiązki ma pracodawca względem nich? Czym różni się sytuacja kobiety ciężarnej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę od tej, która prowadzi własną firmę w trakcie ciąży i po urodzeniu dziecka? Czy można uzyskać wyższy zasiłek macierzyński mimo opłacania niskich składek do ZUS?

Zacznijmy od końca, czyli od sytuacji kobiety prowadzącej działalność  gospodarczą po urodzeniu dziecka w porównaniu do świeżej mamy zatrudnionej na umowę o pracę.

Jakie prawa przysługują samozatrudnionej?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński?

Jak długo można pobierać zasiłek macierzyński?

Urlop macierzyński w jakiej wysokości?

Urlop rodzicielski – co to?

Ile wynosi maksymalny okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego?

Co to jest wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego i komu przysługuje?

Na macierzyńskim – opłata za jakie składki?

Czy można dalej prowadzić działalność będąc na zasiłku?

Jakich formalności należy dopełnić?

I najważniejsze …. Wysokość składek do ZUS a zasiłek macierzyński! Co zmieniło się w 2016 r.?Czy musimy opłacc wysokie składki przez 12 miesięcy?

Wszystkie te kwestie wyjaśniam na stronie internetowej kancelarii HS Legal.

Nowelizacja kodeksu karnego – o co tyle hałasu i czy słusznie?

W projekcie większość istotnych zmian dotyczy zwiększenia represji karnej poprzez zwiększenie surowości sankcji karnych i konstrukcji poszczególnych typów czynów zabronionych np. co do przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także życiu i zdrowiu.

Proponowane zmiany są krytykowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Sąd Najwyższy, Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów, a także przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Dlaczego? Ponieważ, poza niektórymi wyjątkami, nowelizacja nie przystaje do celów, które przypisywane są systemowi prawa karnego przez państwa europejskie w XXI w. Generalnie rzecz biorąc w Europie panuje przekonanie, zgodne z Monteskiuszowskim powiedzeniem, że “nie surowość kary ma znaczenie, a jej nieuchronność”. Może na tym aspekcie naprawy przepisów powinni skupić się rządzący?

Jakie dokładnie zmiany wprowadza nowela dowiecie się tutaj.

100-lecie odrodzonej Adwokatury Polskiej, czyli po co nam adwokat?

Czy wiecie że adwokatura odrodziła się po I Wojnie Światowej dzięki dekretowi Naczelnika Państwa – Józefa Piłsudskiego? Dnia 24 grudnia 1918 roku ustanowiony został Statut Tymczasowy Palestry Państwa Polskiego, który wszedł w życie 1 stycznia 1919 r.

Dlatego w roku 2019 obchodzimy w każdej izbie adwokackiej 100-lecie odrodzenia się adwokatury. Z tej okazji stworzona została strona internetowa, na której przybliża się naszą historię oraz biografie znanych adwokatów. Do zapoznania się z nią bardzo Państwa zachęcam.

Podczas zjazdu Izby Adwokackiej w Warszawie, do której należę, który miał miejsce w dniu 11 maja 2019 r., miałam okazję wysłuchać wielu przemówień wybitnych prawników, w tym adwokatów, którzy przyjechali na zjazd z kraju i zagranicy. We wszystkich wypowiedziach podkreślano, że adwokaci od zawsze byli i nadal są obrońcami praworządności.

To prawda, adwokaci wyróżniali się tą cechą szczególnie w okresie komunizmu. Poniżej przywołam tylko kilka postaci.

Adwokat Maciej Bednarkiewicz, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 1989-1995 bronił prześladowanych robotników radomskich, występował w procesie sprawców masakry na Wybrzeżu w 1970 r. i angażował się w  procesy po śmierci dziewięciu górników z kopalni „Wujek”, zabitych przez ZOMO w pierwszych dniach stanu wojennego w grudniu 1981 r. 

Adwokat Jan Piątkowski, polityk, były minister sprawiedliwości, poseł na Sejm I i III kadencji w 1993 roku jaki minister sprawiedliwości i prokurator generalny w ramach sprawowanej funkcji wydał zarządzenie o wszczęciu polskiego śledztwa ws. zbrodni katyńskiej (jedynego polskiego śledztwa w historii) oraz postawił w stan oskarżenia m.in. gen. Wojciecha Jaruzelskiego (b. ministra obrony narodowej), Kazimierza Świtałę (b. ministra spraw wewnętrznych) i Stanisława Kociołka (b. wicepremiera).

Adw. Rafał Lemkin, twórca pojęcia „ludobójstwo” oraz projektu konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa (dokument, podpisany 9 grudnia 1948, nazwano „Konwencją Lemkina”). W procesie norymberskim został doradcą Roberta H. Jacksona, głównego oskarżyciela z ramienia USA.

Adwokat Jan Olszewski, obrońca polityczny, polityk, w latach 1991-1992 prezes rady ministrów był obrońcą w procesach politycznych m.in. Melchiora Wańkowicza, Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego i Adama Michnika. W procesie zabójców ks. Jerzego Popiełuszki występował z upoważnienia prymasa Józefa Glempa jako oskarżyciel posiłkowy oraz jako pełnomocnik rodziny księdza.

Tak się składa, że w komunizmie osoby wykonujące nasz zawód były represjonowane za sprzeciwianie się władzy. Doskonałym przykładem takiej praktyki jest postać Adwokat Anieli Steinsbergowej, nestorki polskiej adwokatury, która w 1936 r. broniła robotników z fabryki Semperit, a w czasach PRL – opozycjonistów, za co w 1970 r. została skreślona z listy adwokatów (ze względu na „stan zdrowia”).

W tamtym czasie tego rodzaju działania umożliwiła władzy ustawa o zasadach działania prokuratury. Dziś umożliwia to nowo powstała Izba Dyscyplinarna przy Sądzie Najwyższym, w której zasiedli poplecznicy ministra Ziobry – w ponad połowie prokuratorzy. Nie bez przyczyny wszczęto bowiem postępowania przeciwko adwokatowi Jackowi Dubois i mecenasowi Giertychowi.

Adwokaci, którzy od lat zapisywali się zasługami w walce o wolność słowa, ochronę tajemnicy adwokackiej i poszanowanie praw obywateli dziś walczą o przestrzeganie zapisów Konstytucji RP, wolne sądy i o inne zasady demokratycznego państwa prawa w Polsce. W ostatnim czasie wspomagaliśmy szczególnie obywateli RP, działaczy KOD, a także inne osoby, które naraziły się władzy, chociażby przez założenie koszulki z napisem „Konstytucja”. O pomoc prosili nas sędziowie, którzy wydali niepomyślne dla władzy wyroki, wobec których wszczęto postępowania dyscyplinarne, osoby bezpodstawnie zatrzymane, protestujący – ostatnio nauczyciele, a także nasi koledzy, zwalniani z tajemnicy adwokackiej w sprawach swoich klientów.

To prawda, że Adwokatura zawsze stała w obronie praw człowieka. Świadczy o czym chociażby poniższy cytat z czasów Bonapartego:

Napoleon Bonaparte:

“Jeśli ktoś chce ustanowić prawo o charakterze politycznym, to zawsze adwokaci się temu sprzeciwiają”.

który wyjaśnia po co społeczeństwu adwokat.

Jest nas wielu, ale bez Państwa – świadomych zagrożeń obywateli – nie poradzimy sobie sami. Dlatego dziś proszę Was o włączenie się w tę walkę o zasady demokratycznego państwa prawnego, którego podstawą jest trójpodział władzy, niezależne sądy i niezawiśli sędziowie, a także wzajemny szacunek.

Dla przypomnienia zostawiam tu kilka definicji, które mam nadzieję nie zdezaktualizowały się mimo trudności:

 • Niezawisłość sędziowska – konstytucyjna zasada wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z którą sędzia rozstrzygając sprawę podlega wyłącznie Konstytucji i ustawom, nie podlega żadnym naciskom i żadnym zależnościom z zewnątrz, szczególnie ze strony władzy wykonawczej.
 • klauzula demokratycznego państwa prawnego – zbiorczy wyraz wielu zasad i reguł, które nie są wprost wyrażone w Konstytucji, ale wynikają z niej w sposób pośredni. Oznacza, że działalność organów władzy opiera się o pewne idee i wartości, takie jak sprawiedliwość, wolność, równość, demokratyzm. Na tę klauzulę składają się zasada odpowiedniego vacatio legis, zasada niedziałania prawa wstecz, zasada ochrony zaufania obywatela do państwa, zasada ochrony praw (słusznie) nabytych, zasada (dostatecznej) określoności prawa, zasada proporcjonalności, trójpodział władzy.

W demokratycznym państwie prawa zgodność ustaw z konstytucją podlega kontroli (Trybunał Konstytucyjny), wolności i prawa jednostki są zagwarantowane w Konstytucji, obywatele są równi wobec prawa i mają prawo do informacji publicznej.

Jak Państwo oceniacie ich funkcjonowanie i przestrzeganie w dzisiejszej Polsce?

Lootboxy – a może jednak hazard?

W kwietniu 2019 r. minął rok od kiedy Belgia, jako jedno z pierwszych państw Unii Europejskiej uznała lootboxy za nielegalne. Wcześniej zrobiła to Holandia (skutecznie) i Wielka Brytania (nieskutecznie).

Belgijska komisja ds. gier w kwietniu zeszłego roku uznała, że lootboxy naruszają zapisy belgijskiej ustawy hazardowej. Oznacza to, że firmy takie jakie Electronic Arts Sports, która wydaje znaną serię Fifa, umożliwiając swoim belgijskim użytkownikom zakup lootboxów, może podlegać odpowiedzialności karnej. Umożliwianie zakupu lootboxów w Belgii wiąże się bowiem z możliwością orzeczenia kary grzywny w wysokości do 800 tys. euro oraz pozbawieniem wolności do 5 lat. W przypadku zakupu przez osoby nieletnie kara ta może być obostrzona i zwiększona dwukrotnie zarówno co do wysokości grzywny, jak i orzeczonej kary pozbawienia wolności.

W skutek zmiany podejścia belgijskiego regulatora do instytucji paczek EA Sports zaprzestała ich sprzedaży w tym kraju od lutego 2019 r.

Co to są lootboxy?

Skrzynie (z ang. zwane loot box) to część dodatkowej, płatnej zawartości do gier komputerowych. Nigdy nie wiemy co znajduje się w skrzyni, którą kupujemy. Zawartość loot boxów jest całkowicie losowa, przy czym odpowiednio lepsze/rzadsze przedmioty oczywiście mają mniejszą szansę na znalezienie się w naszej skrzyni. Zakup skrzyni umożliwia nam nabycie wirtualnej waluty, za które płacimy pieniądzem oficjalnie uznanym jako waluta.

Przykład?

Seria FIFA umożliwia skomponowanie swojej drużyny (FIFA Ultimate Team) właśnie za pomocą lootboxów. Jak to wygląda w praktyce? Seria FIFA 19 kosztuje od 200 do 349 zł (za edycję mistrzowską). Jeśli gracz chciałby zagrać zawodnikiem z okładki w najpopularniejszym trybie FIFA Ultimate Team, to musiałby wydać jeszcze dodatkowe pieniądze. Ile? Nie wiadomo.

Możliwości gry zawodnikiem Ronaldo nie można sobie tak po prostu kupić. Po pierwsze musimy nabyć wewnętrzną walutę używaną w grze – będą to odpowiednio tzw. FIFA Points (oficjalna legalna waluta) lub FIFA Coins (nielagalna, do kupienia na “czarnym rynku”). Ryzykiem zakupu FIFA Coins i użycia ich w grze jest utrata konta i zainwestowanych pieniędzy.

Mając odpowiednią walutę można kupić tzw. paczkę premium, która kosztuje w przeliczeniu 1,25 euro. Wg oficjalnych wyliczeń twórców gry kupujący ma 4,5% szans na wylosowanie wymarzonego gracza, wg wyliczeń graczy jest to tylko 1%. Co jeśli nie gracz nie znajdzie się w szczęśliwym 1%? Będzie grał piłkarzami o słabych umiejętnościach, którzy (zamiast wymarzonego Ronaldo) znaleźli się w jego “paczce”.

pixabay.com

Jak wykazano powyżej zawartość lootboxa za każdym razem zależy od przypadku, a zatem zawiera element losowości. W Belgii udało się zablokować działanie lootboxów w skutek mało precyzyjnych zapisów zawartych w ustawie o grach hazardowych, która nie zawiera konkretnego zapisu, czym są gry hazardowe. Decyzja, co należy uznać za nielegalne zależy od urzędnika.

Jak sytuacja lootboxów wygląda i może rozwinąć się w Polsce?

Po więcej zapraszam do lektury artykułu.

Umowy B2B – czy można zabezpieczyć się przed przedwczesnym ich rozwiązaniem?

Zleceniodawca wypowiadając umowę ma względem usługodawcy określone obowiązki. Powinien on zwrócić usługodawcy poczynione przez niego wydatki i zapłacić usługodawcy wynagrodzenie odpowiadające zakresowi dotychczas wykonanych czynności. W przypadku rozwiązania umowy nagle, bez ważnego powodu, Zleceniodawca powinien dodatkowo naprawić szkodę wyrządzoną Usługodawcy.

Jaką szkodę ma naprawić Zleceniodawca wypowiadający umowę?

Co zrobić by zmniejszyć szanse na przedwczesne rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem?

Czy można zablokować całkowicie możliwość jednostronnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług?

Na te i inne pytania odpowiadam w moim artykule. W kolejnym zaś porównuję umowę o pracę do umowy b2b.

Numerologia firmy, numerologia nazwy, numerologia biznesu

Mamy dziś 1 kwietnia – prima aprilis. Zastanawiasz się, czy ten tytuł to nie żart? Nie do końca.

Rejestrując ostatnio spółkę w elektronicznym systemie S-24 udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości zauważyłam, że w końcu mam do dyspozycji system, za pomocą którego mogę “przewidzieć” datę zarejestrowania spółki. Jak? To proste! Prawidłowo wypełniony wniosek rejestracyjny, zawierający niezbędne dokumenty oraz podpisy, złożony w poprzednim dniu roboczym powoduje, że wpis powinien nastąpić kolejnego dnia roboczego. Sprawdzałam to ostatnio na kilku spółkach i w każdym przypadku zadziałało. Magia! Zapytasz po co mi wiedzieć, kiedy dokładnie dana spółka zostanie zarejestrowana? Zapraszam Cię zatem do świata numerologii.

Czym jest numerologia?

Numerologia jest wiedzą o liczbach, ich wibracji. Nie polega ona na “prognozowaniu losu z liczb”, jak chcą myśleć niektórzy. Wiedząc, że liczba, jako słowo (dźwięk) posiada określoną wibrację, a ta z kolei wiodącą cechę/cechy, numerolodzy wychodzą z założenia, że absolutnie wszystko co istnieje na świecie (i co zostało nazwane) można sprowadzić do poziomu liczby. Za określoną wibracją idzie konkretna energia… i o tym właśnie będzie ten nietuzinkowy wpis.

Pitagoras z Samos

“Wszystko jest liczbą” (Liczba jest istotą wszystkich rzeczy, Liczby rządzą światem.)

Z wibracji liczb można się wiele dowiedzieć o charakterze działalności firmy. Można wyczytać jej mocne i słabe strony, ustalić jakie nastroje panują między pracownikami, jak przez swoich pracowników postrzegany jest jej właściciel/szef, a także jakie wrażenie firma sprawia na zewnątrz. 

Numerologia  biznesu – znaczenie liczb w biznesie

Nazwa firmy ma istotne znaczenie. Decyduje o tym jak firma postrzegana jest w środowisku, czy jest popularna, czy zdobędzie uznanie w oczach klientów. Myślisz, że nazwy znanych spółek powstały przypadkowo? Może w niektórych przypadkach tak było, jednak zerknij na przykłady poniżej. Czy jest to dla Ciebie dalej niewiarygodne?

Nazwa spółki/firmy

Wartość numerologiczna nazwy spółki definiuje jej potencjał i cechy marki. Nazwa musi pozostawać w harmonii z oferowanymi przez spółkę produktami lub usługami. W numerologii wyróżnia się 9 wibracji (odpowiadające liczbom od 1 do 9).

Wibracja 1 – oznacza pionierstwo, indywidualność, przywództwo, nowatorstwo. Jedynka tworzy, doradza, dodaje odwagi i zachęca do działania. Jest to więc liczba dobra dla spółek zajmujących się nowymi technologiami, ale także dla osób prowadzących działalność związaną z doradztwem: trenerów, coachów, a także prawników. Odpowiednia będzie m.in. dla jednoosobowych spółek z.o.o. i  jednoosobowej działalności gospodarczej, w których to właściciel jest najważniejszy.

Znane 1-ki: Microsoft, Sheraton, YouTube.

Wibracja 2 – dyplomacja, mediacja, ostrożność, dobroć, wrażliwość, współpraca, emocje, uczucia, intuicja, chęć współpracy, towarzyskość, takt i zrozumienie innych, empatia. Dwójka jest dobra dla spółek i firm związanych ze ścisłą współpracą z innymi, a także pomocą innym – np. gabinet psychologiczny. Jeśli chodzi o wytwarzane produkty to numerologiczna 2-ka zajmuje się raczej zaspokajaniem podstawowych potrzeb społeczeństwa.

Znane 2-ki: PEPSI i Toshiba.

Wibracja 3 – entuzjazm, inspiracja, wyobraźnia, słowo, wizja, optymizm, przyjemność, kreatywność, spokój, opanowanie, szczęście, animacja, zmysł artystyczny, serdeczność. Liczba sprzyjająca działalności związanej z komunikowaniem się ludzi między sobą (media) oraz działalności rozrywkowej.

Znane 3-ki: Siemens i Ferrari.

Wibracja 4 – koncentracja, zarządzanie, wprowadzanie w czyn, konserwatyzm, poświęcenie, sprawność, skuteczność, organizacja, podążanie za. Jest liczbą osób pracowitych, konkretnych, rzeczowych. Czwórka to liczba wymagająca pracowitości i odpowiedzialności, korzystna dla przedsięwzięć, gdzie wymagane jest drobiazgowe i czasochłonne działanie. Jest liczbą dla przedsięwzięć, gdzie wymagana jest metodyczność, analiza, i dobra organizacja pracy. Właściwa dla księgowości, przydatna w usługach administracyjnych, dobra także dla podmiotów oferujących tradycyjne produkty. Przyjmuje się, że mimo, że dobrze wróży firmie to na dochody trzeba cierpliwie zaczekać.

Znane 4-ki: Facebook, Skype i Disney.

Wibracja 5 – ekspansja, wynalazczość, promowanie, różnorodność, przygoda, elastyczność, ruch, zmiana. Najlepsza dla agencji eventowych, biur podróży, ale także firm oferujących innowacyjne produkty. Piątka może doskonale sprawdzić się w każdym zawodzie wymagającym kontaktów z ludźmi, pod warunkiem, że nie będzie się to wiązać z pracą na stałe w jednym miejscu. Właściwa także dla szkół języków obcych i sportów ekstremalnych.

Znane 5-ki: Apple i Pixar.

Wibracja 6 – piękno, kreatywność, domatorstwo, uzdrawianie, moralność, pasja, harmonia, zaufanie, służenie. Celem numerologicznej szóstki jest pielęgnowanie innych – zarówno ludzi, jak i zwierząt. Właściwa będzie zatem dla zakładów opieki zdrowotnej, szpitali, domów spokojnej starości, gabinetów weterynaryjnych, a także dla artystów i pisarzy.

Znane 6-ki: IBM, e-Bay, LinkedIn i CenterMed.

Wibracja 7 – analiza, badanie, obliczenie, zrozumienie, doskonałość, odkrywanie tajemnic i prawd ukrytych, intuicja, śledztwo, rozum, rozsądek, rozwaga, wizja, samotność. Siódemka to dobra liczba dla firm produkujących i sprzedających produkty ekskluzywne (wyjątkowe). Liczba ta powoduje, że 7-ka operuje od czasu do czasu dużymi kwotami.

Znane 7-ki: Google, Amazon.

Wibracja 8 –  władza, siła, autorytet, potencjał, możliwość, organizacja, sprawność, skuteczność, wydajność, biegłość, ciężka praca, bogactwo. Podstawowa symbolika numerologicznej Ósemki to zadowolenie i czerpanie ze świata materialnego. Symbolizuje też włączanie się w nurt życia i czerpanie z niego korzyści. Ósemka jest najodpowiedniejsza dla firm zajmujących się obrotem pieniędzmi (zarówno kantory jak i banki), a także ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym.

Znane 8-ki: Pay Pal i Axa.

Wibracja 9 – kreatywność, wyobraźnia, życzliwość, bezosobowość, intuicja, filantropia, emocje, wspaniałomyślność, oddanie, poświęcenie. Wibracja najbardziej uduchowiona z całej skali numerologicznej. Dobra również dla psychologów, ale i filozofów (sławne 9-tki wśród ludzi to Albert Einstein, Mikołaj Kopernik, Mahatma Gandhi, Matka Teresa z Kalkuty, Virginia Wolf, Carl Gustaw Jung czy Antoine de Saint Exupery). Liczba dobra dla nauczycieli a zatem i szkół. Walcząca o wolność jednostki numerologiczna dziewiątka to dobra wibracja dla stowarzyszenia lub organizacji pozarządowej (NGO).

Znane 9-ki: Colgate, Hewlett-Packard, General Motors.

Jak policzyć główną liczbę (wibrację numerologiczną) firmy?

Każdej literze alfabetu jest przyporządkowana konkretna liczba od 1 do 9. Aby policzyć główną wibrację numerologiczną firmy należy dodać do siebie wartości przyporządkowane dla wszystkich liter, przy czym litery polskiego alfabetu przyporządkowujemy literom alfabetu łacińskiego (Ą=A, Ć=C, Ę=E, Ł=L, Ś=s itd.)

źródło: http://magiakart.pl/numerologia/

Przykłady:

 1. Microsoft – dla nazwy Microsoft obliczanie wartości numerologicznej wygląda tak: 4+9+3+9+6+1+6+6+2=46=4+6=10=1+0=1
 2. PEPSI – dla nazwy PEPSI obliczenie jej wartości numerologicznej wygląda następująco: 7+5+7+1+9=29=2+9=11=1+1=2

Możesz także skorzystać z kalkulatora.

Jakie są najbardziej pożądane przez przedsiębiorców główne wibracje (numery) nazwy? 

To zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Nie ma „złej” liczby, każda ma swoje jasne i ciemne strony. Istotne jest jednak, żeby wybrana przez nas nazwa i jej numerologiczny odpowiednik, była zgodna z charakterem i branżą danej firmy.

I tak dla przykładu, firma, której suma cyfr przyporządkowanych literom jest równa 4, sprawdzi się w księgowości czy usługach administracyjnych, gdzie kluczową rolę odgrywa systematyczność, cierpliwość, umiejętność planowania i trzymania się ustalonych zasad, ale już dla działalności o charakterze artystycznym, gdzie ważna jest elastyczność i kontakty międzyludzkie, ta wibracja może być hamująca i nie przyniesie pożądanych efektów.

Dla artystycznej Duszy zdecydowanie lepiej sprawdzi się liczba 3, która jest twórcza, kreatywna i potrafi ze wszystkimi znaleźć wspólny język, a jej biznesowe powodzenie opiera się głównie na relacjach z ludźmi.

Z dogłębnej analizy liczb można również odczytać, jakie są relacje wewnątrz firmy oraz jej wizerunek na zewnątrz, czyli jak odbierają ją klienci i kontrahenci, a także zobaczyć jak funkcjonuje firma w poszczególnych latach działalności. 

Dzień założenia firmy

Niemniej ważna jest data założenia działalności, która w połączeniu z nazwą, mówi nam o przeznaczeniu firmy czyli o tym, jak dana firma funkcjonuje.

Na wstępie wyjaśnijmy, że chodzi o dzień zarejestrowania spółki/wpisu do CEIDG (dzień rozpoczęcia działalności), a nie o dzień złożenia wniosku o wpis/rejestracje.

Zgodnie z zasadami numerologii, dzień założenia (zarejestrowania) firmy jest tak samo istotny, jak data urodzenia człowieka. Tworzy bowiem portret psychologiczny całego przedsięwzięcia. Analizując datę założenia firmy możemy poznać jej słabe i mocne strony, a także możliwości i trudności, na jakie może być narażona. Data założenia określa zatem charakter firmy – czyli jej predyspozycje, cele i założenia, które zdoła zrealizować.

Jak to obliczyć?

Wystarczy zsumować wszystkie cyfry, jeśli otrzymamy cyfrę od 1-9 to dalej już nie sumujemy. Jednak, jeśli po dodaniu wszystkich cyfr otrzymamy liczbę od 10 wzwyż, to konieczne jest ponowne sumowanie uzyskanego w ten sposób wyniku. Dla przykładu Spółka zarejestrowana dnia 1.04.2019 r. liczona będzie w ten sposób: 1+0+4+2+0+1+9= 17= 8 (wibracja dnia zarejestrowania spółki). 

Dlaczego numerologia nazwy, jak i data założenia działalności powinny być ze sobą spójne?

Analizując nazwę i datę założenia firmy możemy poznać jej potencjał, ale i trudności, na jakie może być narażona. Dowiemy się więcej o relacjach biznesowych, o tempie rozwoju czy profilu klienta, z którym przyjdzie nam współpracować.

Aby obliczyć „przeznaczenie” firmy należy do głównej wibracji dodać wibrację daty. Dla przykładu, aby obliczyć wibrację dnia 1.04.2019 dodaje się wszystkie cyfry wybranej daty, a następnie, analogicznie jak w przypadku nazwy, sprowadza to do liczby jednocyfrowej. 

W tym przypadku wygląda to następująco:
1+4+2+1+9=17 = 1+7=8
czyli wibracja dnia 1.04.2019 jest równa 8.

Gdyby firmę PEPSI (której wibracja nazwy to 2) zarejestrowano 1.04.2019 r., miałaby przeznaczenie liczby 1. Skąd to wiemy?
2 (nazwa firmy) + 8 (data rejestracji) = 10 = 1

1 jest to jedna z najbardziej pożądanych liczb jeśli chodzi o przeznaczenie firmy. Jedynka wskazuje, że jest to firma z dużymi ambicjami, która stawia na rozwój, samodzielność i realizację celów. 

Jednak w odróżnieniu od nazwy firmy, w przypadku przeznaczenia już nie każda liczba jest wskazana i warto być uważnym w tym temacie.

Przykładowo 4-ka, dobra jako wibracja nazwy firmy księgowej, w przeznaczeniu już nie jest tak korzystna. W tym przypadku wibracja liczby 4 to, mówiąc kolokwialnie, „dużo pracy, mało płacy”. Firma, której przeznaczeniem jest 4 nierzadko musi się liczyć z koniecznością oszczędzania i bardzo skrupulatnego kontrolowania swoich wydatków, podobnie jak dobrotliwa 6, która wszystkim chciałaby dogodzić i często przyciąga do siebie tzw. klientów pro-bono. Niewskazana jest także wibracja 7 (osamotnienie, alienacja) i 9, ponieważ jako liczba kończąca zapowiada rychłe zamknięcie przedsiębiorstwa…

Podsumowując data rozpoczęcia działalności gospodarczej/ zarejestrowania spółki powinna tak uzupełniać wibrację nazwy firmy, aby tworzyć korzystne przeznaczenie dla całego przedsięwzięcia.

Jaka jest najlepsza “liczba przeznaczenia”?

Numerolodzy mówią, że najbardziej uniwersalnymi liczbami przeznaczenia są 1 i 3. Liczba 1 oznacza determinację i pewność siebie. Liczba 3 daje szczęście i przyciąganie uwagi w kontaktach biznesowych, oznacza także dobre porozumienie w kontaktach międzyludzkich, co sprzyja zarabianiu pieniędzy.

Jeśli nie wiesz jakie połączenia wibracji nazwy i daty są korzystne dla twojej działalności możesz skorzystać z pomocy numerologa, aby ustalić czy połączenie jest harmonijne czy może skonfliktowane. Jeśli w biznesie idzie Ci jakby “trochę pod górkę” warto jest przyjrzeć się liczbom.

Czy jeśli już mam założoną działalność gospodarczą lub istniejącą spółkę, to nic nie mogę zmienić?

Absolutnie nie. Zasadami numerologii możesz kierować się nie tylko zakładając działalność gospodarczą czy rejestrując firmę, ale także dokonując zmian w rejestrze. Jeśli już prowadzisz swoją firmę i obliczyłeś, lub ktoś powiedział Ci, że portret numerologiczny twojej spółki nie jest dla niej korzystny, nie przejmuj się tym za bardzo 🙂 Można go przecież zmienić! Pamiętaj, że żadna wibracja nie jest ani dobra ani zła. Pokazuje tylko pewne jakości, z których warto jest sobie zdawać sprawę prowadząc biznes.

Jak wykorzystać wiedzę z artykułu i zarejestrować Spółkę w systemie S-24 KRS dowiesz się tutaj.

Wpis powstał dzięki uprzejmej konsultacji koleżanki zajmującej się numerologią. Jeśli zainteresował Cię ten wpis napisz do mnie!

Ps. Moja kancelaria jest numerologiczną jedynką, z liczbą przeznaczenia wibracji 1. Przypadek? Nie sądzę 🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sporządzić portret numerologiczny swojej firmy, zharmonizować już istniejący układ lub założyć działalność w oparciu o wiedzę numerologiczną, zapraszam do kontaktu.

Kancelaria HS Legal z powodzeniem współpracuje z certyfikowanym specjalistą z zakresu numerologii.

Brak podatku liniowego dla niektórych przedsiębiorców? “Test przedsiębiorcy” – czy może uderzyć w adwokatów, lekarzy i menadżerów?

Nie od dziś wiadomo, że adwokaci wykonujący zawód, zgodnie z naszymi korporacyjnymi regułami, nie mogą być zatrudnieni na umowę o pracę. Niektórzy przepisują się więc do korporacji radców prawnych, inni zgłaszają się jako “niewykonujący zawodu” przez co nie mogą jedynie reprezentować swoich klientów w sądach ubrani w togę, reszta uprawnień pozostaje bez zmian, poza sprawami karnymi, w których obrońcą oskarżonego musi być osoba z uprawnieniami.

Ci którzy tego zakazu nie omijają prowadzą swoją praktykę w ramach spółki partnerskiej, cywilnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej. Gros z nas świadczy w ten sposób usługi na rzecz jednej spółki, korporacji, kancelarii. Wystawia zatem co miesiąc jedną fakturę na rzecz tego podmiotu. Na inne zlecenia albo jest czas, albo go nie ma.

Kolejna grupa – lekarze. Najczęściej pracują na samozatrudnieniu. W ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej wystawiają co miesiąc jedną fakturę na rzecz szpitala, w którym pracują. Czasem przyjmują w domu pacjentów prywatnie, ale kontrakt, co do zasady, mają podpisany z jednym podmiotem.

Managerowie spółek to również przedsiębiorcy. Uregulowania kodeksu pracy nie pozwalają na odpowiednie doprecyzowanie niezbędnych w ich kontraktach zapisów (zakaz konkurencji, poufność).

Oczywistym jest, że każda z tych grup w pewnym momencie wpada w 32% próg opodatkowania, dlatego też najczęściej wybieraną przez nie formą opodatkowania jest podatek liniowy – stały podatek w wysokości 19%.

Na razie nie przesądzono, czy test przedsiębiorcy będzie zapisany w ustawie. W resorcie finansów trwają wewnętrzne dyskusje. Projektu ustawy na razie brak, jednak nie trudno odnieść wrażenie, że ustawodawca nie jest jednak do końca przyjazny przedsiębiorcom i zwyczajnie poszukuje pieniędzy w budżecie, chcąc znaleźć je u 166 tys. młodych osób, które zdecydowały się na samozatrudnienie. Wstyd.

Więcej o planowanych zmianach w prawie dowiesz się na na blogu kancelarii HS Legal.